Решения за Системна интеграция

Назад

Решения за Системна интеграция

Всеки проект, свързан със системна интеграция, се създава индивидуално, спрямо нуждите на съответния клиент!

 • Системната интеграция е съвкупност от дейности, адресиращи определена бизнес нужда на клиента. Като етапи тя преминава през одит, препоръка, архитектура и дизайн, доставка, имплементация и поддръжка, като целта е да бъде изградено цялостно решение, което успешно да се интегрира в бизнес процесите на компанията. Системната интеграция като типово ИТ решение може да включи в себе си хардуер, софтуер, високо-технологични услуги по инсталация, интеграция и поддръжка.

  Проектите, свързани със системна интеграция могат да включват:

  • Сървърно оборудване – предоставя необходимите изчислителни ресурси, съгласно специфичните изисквания на организацията
   
  Типове: Tower сървъри, Rack сървъри, Blade архитектура, Converged архитектура

  Архитектура: x86 сървъри, RISC базирани сървъри

  Дейности: дизайн, архитектура, конфигуриране, оптимизиране, надграждане и поддръжка на сървърни системи

   

  • Дискови системи – предоставя необходимия капацитет за покриване на все по-нарастващите изисквания на съвременния бизнес

  Архитектура: all flash, конвенционални, хибридни, software defined storage (SDS)

  Начин на свързване: iSCSI, SAS, FC

  Дейности: дизайн, архитектура, конфигуриране, оптимизиране, надграждане и поддръжка на дискови системи

   

  • Мрежова инфраструктура - за изграждане на свързаност на необходимото ниво за оптимално функциониране на системите и достъп до информацията

  Архитектура: LAN, SAN, Wireless, хибридна

  Тип устройства: router, switch – LAN/SAN,SAN Director, security

  Дейности: дизайн, оптимизиране, проектиране и изграждане на мрежова инфраструктура, поддръжка

   

  • Бекъп и архив - включва необходимите хардуерни и софтуерни ресурси, определени съгласно критичността на информацията, допустимото време за възстановяване и специфичните изисквания на клиента

  Ресурси: лентови библиотеки - виртуални и конвенционални; софтуер за бекъп – SMB до Enterprise решения

  Дейности: дизайн, проектиране и изграждане на цялостни решения за бекъп и архив; реализиране на решения за бекъп на отдалечена локация; конфигуриране и поддръжка на архитектурата

   

  • Системна консолидация – води до окрупняване на изчислителни ресурси и оптимизираното им използване, с цел повишаване на надеждността, намаляване на разходите и улесняване на управлението на ресурсите

  Ресурси: хардуерно оборудване – сървърни ферми, дискови системи, архивиращи устройства; софтуерни продукти – виртуализационни платформи, софтуер за бекъп, приложен софтуер

  Дейности: анализ на настоящата архитектура, консултантски услуги, дизайн, реализация и поддръжка на изчислителни центрове

   

  • Изграждане на Disaster Recovery център – предоставя сигурност от най-високо ниво

  Цел: запазване на функционалността на организацията, както и защита на данните, при възникване на непредвидени събития, бедствия и аварии

  Дейности: анализ, дизайн и архитектура на решение за изграждане на DR център

   

  Проектите за системна интеграция са изключително разнообразни и специфични, като предлаганите от нас решения са базирани на препоръките на водещите световни производители. Ние от Стоун Компютърс, разчитаме на 20 годишен опит и развита експертиза, за изграждане на оптималното решение за Вас!

  Ако усещате, че губите много време в поддръжка и управление на IT инфраструктурата,

  ако имате планове за развитие на бизнеса, но имате недостиг на ресурси,

  ако искате да оптимизирате процесите във Вашата организация,

  Стоун Компютърс е Вашият партньор!