Network as a Service

Назад

Network as a Service

Network as a Service (NaaS) или Мрежова среда като услуга, както терминът подсказва, е решение, специално създадено да предоставя мрежови услуги за бизнеса, оразмерени точно за неговите нужди. Тази услуга се уповава на изключително гъвкав бизнес модел за предоставяне на мрежови / комуникационни ресурси на месечна база.

 • Този нов модел за изграждане на корпоративна комуникационна среда обхваща следните аспекти:

  • NaaS на място – Стоун Компютърс ще осигури, на място в офиса на клиента, нужните мрежови услуги (включително хардуер и софтуер) необходими за нормалното опериране на организацията. Всички мрежови услуги ще са осигурени при клиента от предварително оразмерено мрежово решение, напълно съвместимо с наличната ИТ среда и бизнес нужди.
  • NaaS базирано в облака – този модел ще премести „ядрото“ на мрежовата среда в OneCloud, облачната среда на Стоун Компютърс. Всички мрежови услуги ще бъдат осигурени отдалечено посредством наета линия, интернет или друг криптиран комуникационен канал. По този начин, мрежовата среда на организацията Ви ще придобие функционалности от корпоративен клас. Всички услуги, които мрежата предоставя на останалата част от ИТ средата ще бъдат осигурени от OneCloud платформата, която ще предостави маршрутизация, комутация и мрежова сигурност, оразмерени съобразно ИТ средата на клиента и неговите бизнес нужди.
  • NaaS хибриден модел – комбинира по-горните два модела, оразмерени да удовлетворяват нуждите на клиента и бизнес целите му. Този модел включва предоставяне на оборудване на място при клиента, както и изнесени мрежови услуги в облачната среда на Стоун Компютърс – OneCloud.

  Всички от гореописаните модели включват в себе си високотехнологични услуги, базирани на натрупания 20 годишен опит и експертиза на мрежовия екип на Стоун Компютърс

  Услугите, с които са пакетирани моделите включват:

  • Оразмеряване и дизайн на решението
  • Демонстрация на възможностите на избраното решение (при поискване от клиента)
  • Доставка на оборудване
  • Инсталация на оборудване
  • Функционални тестове на решението
  • Поддръжка на доставеното решение базирано на дефинирания с клиента SLA

  Независимо от избрания модел, клиента ще получи цялостно високопроизводително решение, включващо маршрутизация, комутация, сигурност на мрежата, инструменти за управление и наблюдение в комбинация с подходящото ниво на поддръжка (SLA), предоставено от Стоун Компютърс.

  Описаното предложение предоставя необходимата адаптивност и скалируемост не само към настоящата ИТ среда на компанията, но и предоставя солидна база за изнасяне на ИТ услугите на компанията към най-иновативния ИТ модел – облачният.

  Докосвайки се до най-новите ИТ технологии, чрез NaaS решението на Стоун Компютърс, Вие ще придобиете не само конкурентно предимство, а и възможност да разширите портфолиото си от услуги към клиентите и служителите си.

   

  Ползи за бизнеса от NaaS решението на Стоун Компютърс:  

  • Централизация и унификация на мрежовата среда на компанията
  • Намаляване на разходите чрез превенция на големи инвестиции в ново оборудване
  • Без обвързване с определен производител
  • Използване на най-новите технологии
  • Разширяване на услугата съобразно нуждите на компанията
  • По-висока скалируемост на мрежовите ресурси на компанията
  • Избягване на основните разходи за поддръжка и наблюдение на мрежовата среда
  • Намаляване комплексността и увеличаване на съвместимостта на мрежовата среда с останалите ИТ компоненти
  • Превенция от отпадане на услуги, от които пряко зависи бизнеса на компанията
   
  Искате ли да използвате най-добрите технологии за Вашата мрежова среда?
  Обмисляте ли намаляване на разходите си?
  Подсигурени ли са вашите услуги достатъчно, за да осигуряват 24х7 натоварване?
  Усещате ли, че Вашата мрежова среда работи бавно и не удовлетворява текущите ви бизнес нужди?
   
  Ако отговора на тези въпроси е ДА, се свържете с нас.