InfiniGuard

Решение за информационна сигурност.

Назад

InfiniGuard

InfiniGuard е управляема услуга за информационна сигурност от Стоун Компютърс АД.

 • InfiniGuard включва анти-вирусна защита, Botnet IP/Domain Services, Intrusion prevention, филтриране на уеб трафик, Sandbox услуга за електронна поща и информационна защита на организацията, базирана на политики.

   

  Какво е InfiniGuard?

  • Активна защита на входа и изхода на данните на организацията
  • Пълен комплект от инструменти за информационна сигурност – защитна стена, централизирани антивирус, антиспам, контрол на WEB трафика, DDoS, защита на публични услуги, засичане опити за пробиви IPS/IDS, базово DLP решение
  • Решение за мрежова сигурност от корпоративен клас
  • Решението има пряко отношение към инструментите за защита по GDPR
  • Адаптивно решение за сигурност, отговарящо на променящият се трафик
  • Сигурност в организацията, поверена на висококвалифицирани инженери за мрежова сигурност
  • Периодични доклади за състоянието на ИТ сигурността в организацията
  • Вертикално (спрямо производителност) и хоризонтално (спрямо функционалности) скалируемо решение спрямо нуждите на организацията
  • Подмяна/обновяване на хардуерните компоненти на решението на всеки 3 години
  • Plug-n-play
  • Доказано, работещо решение, съобразено с най-добрите световни практики в информационната сигурност, създадено от квалифицирани специалисти, адаптирано към нуждите на пазара

   

  Защо да изберем InfiniGuard?

  • Разширява и подобрява мрежовата защита на организацията.
  • Постоянно се адаптира към променящият се трафик и ИТ услуги.
  • Разширява се според нуждите на организацията чрез допълнителни модули.
  • Разчитайте на Стоун – екип от професионалисти ще се грижи за Вашето спокойствие.
  • Регулярни доклади за състоянието и нивото на сигурност в организацията.
  • Решение,  отговарящо на Вашите нужди.
  • Предоставя на служителите безплатно криптиран достъп до ИТ услугите в организацията им.
  • Реализиране на решение, без риск за информационната сигурност, позволяващо отдалечена администрация.
  • Намаляване риска от нерегламентиран достъп.
  • Автоматизация на процеси по информационна сигурност.
  • Подходяща защита на входа и изхода на организацията, съвместима с частен, хибриден или изцяло публичен облак.

    

  InfiniGuard поглед отвътре

  • Два типа „нод“ устройства при клиента според вида и скоростта на свързаността
  • Управление в Центъра за сигурност на Стоун Компютърс АД
  • Криптиран и гарантиран достъп отвън до корпоративните данни на организацията
  • Проактивна поддръжка
  • Без достъп до информацията и данните на клиента
  • Приложени добрите практики на ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1

   

  От какво InfiniGuard може да бъде част?

  InfiniGuard се състои от някои уникални функции и предимства. Решението е изградено върху открита и прозрачна архитектура, която позволява да бъде използвано по следните начини:

  • В седалище на компания за инспекция на мрежовия трафик в „звездовидна“ логическа топология
  • В клонове на компания за осигуряване на независима защита на местните активи в топология „ROBO“
  • Като облачна услуга в Stone OneCloud
  • В средата на офисите на фирмата - за инспектиране на трафика между фирмените сайтове

   

  Надграждане

  Освен това, базовата услуга на InfiniGuard може да бъде надградена със следните опции, при поискване или по препоръка на екипа по сигурността на InfiniGuard:

  • Intrusion Prevention Service
  • Application Control
  • Centralized Anti-Virus solution
  • Web Filtering
  • Antispam service
  • Sandbox service
  • Encryption of remote users channel (VPN)

    

  Ползи за бизнеса с InfiniGuard

  • InfiniGuard не изисква първоначална инвестиция
  • Решението не изисква допълнителен разход за администрация
  • Решението не изисква разход за първоначален пуск и настройка
  • Плаща се на месечна база
  • Без разходи за поддръжка и без скрити разходи
  • Оптимизирано и оразмерено спрямо нуждите на клиента
  • Включени всички разходи по работоспособността на решението
  • Защита на инвестицията до 10 години
  • Висока добавена стойност в областта на информационната сигурност от сертифицирани мрежови инженери
  • Спестява време по регулярна настройка, поддръжка и обновяване на решението
  • Изнасяне рисковете от пробиви и изтичане на информация в организацията
  • Постоянно развиващо се решение, адаптирано към промените и трендовете в ИТ
  • Решение, подходящо за големи корпоративни клиенти с множество офиси в страната
  • Решение, подходящо да обслужва организации с над 25 служители

    

  За повече информация относно InfiniGuard, може да се свържете с нашите представители на тел. 359 2 965 7033, както и на имейл office@stone.bg и sales@stone.bg.