Системна интеграция

Назад

Системна интеграция

Все повече и повече системи се разработват в съвременния свят, а нуждата от изграждане на свързаност между тях става все по-жизненоважна за бизнеса

 • Какво е системна интеграция?

  Системната интеграция представлява обединяване на подсистеми, изграждане на свързаност между тях, така че да изглеждат и да работят като единна система.

  Системната интеграция започва от изграждане на инфраструктура от информационни и телекомуникационни технологии и достига до инсталиране, конфигуриране и настройка на специфичните приложения за дадена организация.

  Основни етапи, които се включват в системната интеграция:

  • анализ на бизнес процесите на клиента
  • проектиране и дизайн на архитектурата на цялостната система
  • правилно оразмеряване и избор на отделните компоненти на системата
  • доставка, инсталация и конфигурация на оборудването
  • тестване на решението
  • обучение на персонала
  • гаранционна и извънгаранционна поддръжка на системата
  • управление на проекта, включващо планиране и изпълнение, както и съгласуване на всички изменения с клиентa
   

  Защо да изберем системна интеграция?

  Системната интеграция в областта на информационните и комуникационни технологии се явява ключов фактор при внедряване на големи комплексни системи при крайния потребител.

  Добрата свързаност на отделните подсистеми в дадена организация е от изключително значение за оптималното функциониране и способства за развитието на бизнеса.

  Защо да изберем Стоун Компютърс?

  С дългогодишния си опит в системната интеграция и множеството реализирани проекти в различни бизнес сегменти, ние от Стоун Компютърс, сме готови да посрещнем предизвикателствата на съвременния бизнес, предоставяйки необходимите ресурси за изграждане на качествено и надеждно решение, съобразено с индивидуалните нужди на всяка организация.

  Стоун Компютърс разполага с висококвалифицирани специалисти за всички етапи, съпътстващи реализирането на решение за системна интеграция:

  • Бизнес анализатори
  • Архитекти за проектиране на цялостни решения: хардуер, софтуер, комуникационна инфраструктура, интеграция със съществуващи подсистеми
  • Сервизни инженери и технически специалисти, с необходимата квалификация за изпълнение на така проектираното решение, включващо инсталация, конфигурация, настройка на оборудването/софтуерните продукти и интеграция в съществуваща IT инфраструктура
  • Мениджър проекти - за управление на проекта, планиране и проследяване на процесите по изпълнение на проекта.

   

  Свържете се с нас сега!