Проект по ОПИК за повишаване на конкурентоспособността

Проект по ОПИК за повишаване на конкурентоспособността на Стоун Компютърс АД чрез подобряване на производствения капацитет

Назад

Проект по ОПИК за повишаване на конкурентоспособността на Стоун Компютърс АД чрез подобряване на производствения капацитет