Stone-PureStorage-Image-640x480-Final_480x360_fit_478b24840a

Пример от практиката: Имплементация на All-flash Storage на Pure Storage от Стоун Компютърс АД

В последните няколко години динамиката на пазара рязко започна да се променя. С навлизането на All-flash базираните решения и конкуренцията на големите играчи на този пазар, неминуемо доведе до сериозен технологичен прогрес и иновации в тази сфера.

На първо място появата на All-flash решения води след себе си несравнимо по-голяма производителност, като едновременно технологично се дава възможност да се посрещнат нови предизвикателства. All-flash решенията са закономерно по-скъпи от масовите дискови системи с въртящи дискове, но това е валидно само когато ги сравняваме по „суров“ капацитет. Когато се вземе под внимание и коефициента на редуциране на данните – ако All-flash решението постигне 3-4 пъти компресия, то тогава цената на реално използваемия обем се изравнява, а в случай че компресията е по-висока от това, колкото и да звучи невероятно новата технология може да бъде дори по-евтина. Наред с това идва и далеч по-високата производителност, простотата на управление, спестената електроенергия и т.н.

Неслучайно, Pure Storage е обявен за лидер в магическия квадрант на Gartner за последните 6г., в категорията основни масиви за съхранение на данни и all-flash дискови масиви.

Pure Storage ни дава възможността за съхранение на огромни обеми от данни върху една дискова система с едва 20 диска или над 1 петабайт използваемо дисково пространство във физическите габарити сравними с един единствен сървър. Паралелно с това се понижава и консумацията на електроенергия – 1 до 2 kW вместо традиционните за 20-30 kW за тези обеми. Едновременно с това имаме огромна производителност. А комбинацията на големия обем за съхранение и голямата производителност открива нови хоризонти за технологиите, като например възможност да се прави анализ на т.нар. Big Data – големи обеми от неструктурирани данни, при това в реално време или събиране и обработка на данни от хиляди IoT устройства едновременно или големи облачни решения и т.н.

All-flash storage решението на Pure Storage е имплементирано при един от нашите клиенти – Инвестбанк АД, в успешно завършен проект за модернизацията на инфраструктурата. Основната технологична трудност при имплементацията на решението се дължи на факта, че банката няма изграден изцяло функционален резервен изчислителен център за възстановяване от бедствия и аварии, което създава осезаем риск от спиране на работата на системите, при отпадане на критичен компонент от инфраструктурата на банката.

Целта на проекта е имплементиране на цялостно решение за “Disaster Recovery” и “Backup” за услугите на критичните системи на Инвестбанк, което да е изцяло съобразено със заложените бизнес изисквания от страна на банката. Решението е предвидено да работи в режим Active–Active, т.е. клъстер на ниво дискови подсистеми, реализирано на базата на Pure Storage, като всички транзакции към дисковите системи са синхронно записвани едновременно на двата дискови масива. По този начин се цели, при отпадане на дискова система и дори и цялостно отпадане на основния дейта център, това да не води до спиране на нормалната работа на банката. Паралелно с това, трябва да бъде осигурена възможно най-добрата производителност и бързо действие за всички приложения.

Предложеното решение на Pure Storage включва в себе си някой от най-често срещаните добри практики в индустрията за изграждане на DR функционалности на основна банкова услуга. All-flash storage се базира върху най-доброто на пазара съотношение между надеждност на услугата и финансова инвестиция за постигането ѝ. Решението предполага възможно най-ниски времена за възстановяване на услугата (RTO) и момент, до който могат да се възстановят данните (RPO). По този начин, на нашия клиент бе предоставено едно от най-иновативните и ефективни цялостни решения за “Disaster Recovery” и “Backup” на пазара.