Новини

Новини

Назад

Windows Server 2016 – как да лицензираме правилно?

Windows Server 2016 вече е на пазара! Дългоочакваният продукт се появи официално в ценовите листи на Майкрософт от началото на октомври. Освен анонсирането на нови функционалности и подобрения, новата версия на продукта предизвика и много въпроси.

 • Как да лицензираме Windows Server 2016 по програмите за Обемно лицензиране (Open License, Open Value)?

Необходимият брой лицензи в общият случай, се смята като преброим процесорните ядра и ги разделим на 2. По-подробно, правилата за лицензиране са описани по-долу.

 • Каква е цената на Windows Server 2016 в сравнение с Windows Server 2012?

Цената е същата, когато лицензираме сървър с до 8 процесорни ядра за всеки процесор. Цената за 1 лиценз (2 процесорни ядра) е приблизително 113 евро за Standard Edition и 785 евро за Datacenter Edition.

 • До кога може да се закупува Windows Server 2012?

Windows Server 2012 вече не може да се закупува по програмите за Обемно лицензиране на Майкрософт. Единствената налична версия е Windows Server 2016, който може да бъде даунгрейднат до Windows Server 2012.

Що се отнася до лицензирането, има 2 основни разлики между Windows Server 2016 и Windows Server 2012:

 1. Windows Server 2016 се лицензира на база процесорни ядра, докато Windows Server 2012 се лицензира на база процесори.
 2. Windows Server 2016 Standard и Windows Server 2016 Datacenter се различават по своите функционалности, докато при Windows Server 2012 разликата е само в броя виртуални машини, които могат да бъдат използвани.

 

 1. Лицензиране на Windows Server 2016:
 • При Open License и Open Value, лицензите са от тип Windows Server 2016 2-core license, т.е. всеки лиценз включва две процесорни ядра.
 • Задължително трябва да се лицензират всички физически ядра в сървъра
 • Минимум 16 ядра трябва да бъдат лицензирани за сървър (ако сървърът има 1 процесор с 6 ядра, то отново се лицензират 16 ядра)
 • Минимум 8 ядра трябва да бъдат лицензирани за всеки процесор (дори процесорът да е с 6 ядра е необходимо да бъдат лицензирани 8 ядра)
 • Windows Server 2016 Standard 2-core license – дава право за използване на до 2 виртуални машини (VMs), като при необходимост от използване на повече VMs, за всеки 2 нови VMs,всички процесорни ядра в сървъра трябва да бъдат лицензирани отново.
 • Windows Server 2016 Datacenter 2-core license – дава право за използване на неограничен брой виртуални машини (VMs)

 

Промяната в лицензирането най-лесно може да бъде илюстрирана в табличен вид, като на база брой процесори и брой процесорни ядра в сървър, са посочени необходимият брой лицензи:

Брой процесори в сървър

Брой физически ядра на процесор

 

2

4

6

8

10

1

8

8

8

8

8

2

8

8

8

8

10

4

16

16

16

16

20

 

 • Минималните лицензи, които трябва да бъдат закупени, независимо от броя процесорни ядра на сървър са: 8 х Windows Server 2016 2-core license
 • За всяко допълнително процесорно ядро се закупува допълнителен лиценз.

В края са разгледани няколко конкретни примера, илюстриращи новите правила за лицензиране.

 

 1. Основните разлики във функционалностите между Windows Server 2016 Standard и Windows Server 2016 Datacenter са илюстрирани в следната таблица:

 

Функционалност

Windows Server 2016 Standard

Windows Server 2016 Datacenter

Core functionality of Windows Server

да

да

OSEs / Hyper-V containers

  2

Неограничени

Windows Server containers

Неограничени

Неограничени

Host Guardian Service

да

да 

Nano Server*

да 

да  

Storage features including Storage Spaces Direct and Storage Replica

 

да  

Shielded Virtual Machines

 

да   

Networking stack

 

да  

*за използване на Nano Server е необходимо операционната система да е с включена софтуерна осигуровка (Software Assurance)

 

Примери, илюстриращи новите правила за лицензиране:
 

Пример 1

Наличен хардуер: 1 брой дву-процесорен сървър с 2 х Intel Xeon 8C E5-2620v4

Необходими лицензи: 2x8 cores = 16 cores, следователно са необходими 8 пакета Windows Server 2016 2-core license

В този случай цената е същата като при лицензиране на Windows Server 2012

 

Пример 2

Наличен хардуер: 1 брой дву-процесорен сървър с 2 х Intel Xeon 14C E5-2690v4

Необходими лицензи: 2x14 cores = 28 cores, следователно са необходими 14 пакета Windows Server 2016 2-core license

В този случай цената е по-висока, в сравнение с лицензиране на Windows Server 2012, тъй като имаме 6 допълнителни пакета.

 

Повече за новите функционалности на Windows Server 2016  може да откриете в статията тук

За допълнителна информация, екипът на Стоун Компютърс Ви очаква…