Новини

Новини

Назад

Виртаулен дейта център като услуга

Информацията е в центъра на нашето ежедневие. Всички ние, хората, фирмите и държавната администрация, събираме разнородна по вид информация като: лични данни, телефонни номера, снимки, информация за клиенти, номера на акаунти, адреси, паспортни данни и др. За бизнеса и държавните органи (включително и общинската администрация) обемът на събираната и обработваща информация е потресаващ. Тук идва въпросът как тези организации се справят с този обем на данни, как се въвежда ред в този поток, обработката и структурирането на информацията и как се защитава всичко това? Както може да очакваме всяка една от организациите се справя самостоятелно по различен начин. За някои от тях нуждите са им скромни и със закупуването на няколко сървъра решават своя проблем или уеб сайт на отдалечено място, но за други не е толкова просто. Те трябва да потърсят по-съществени решения, които тясно и специфично отговарят на техните нужди. Стоун Компютърс представя едно такова решение от своя набор от услуги, а именно Виртуален дейта център.
 
Услугата Виртуален дейта център (Virtual Data Center – VDC) е естествено продължение на обикновения дейта център, който ни е познат до сега. Предназначението и на двата е сходно, но съществуват няколко различия. Първата основна разлика е, че събирането, съхранението, работата в мрежа и сигурността на данните,както и същинското обработване на цялостния поток от информация са в абстрактно изолирано ядро, в този виртуален център за данни. Това означава, че организацията, която ги използва няма физически достъп до тях и най-важното и предоставящия услугата също, както и всички останали. Данните съществуват логически и се предоставят,чрез използването на набор от хардуерни и софтуерни технологии и се предоставят като набор от отделни услуги (инфраструктура като услуга, копие на данните като услуга, възстановяване на данните като услуга и др.). Втората основна разлика е, че виртуалния дейта център позволява, допълнителни услуги и възможности както за гарантиране на ресурсите така и „споделянето“ им с други организации. Допълнително предимство е, че така малките организации могат да си осигурят наличност на услугите, които са съществени за техния бизнеси и добра търговска репутация.

     Виртуалният дейта център, който предлага Стоун Компютърс като услуга има няколко предимства:

Първо и най-важното е, че се премахва необходимостта от закупуване и поддържане на значително количество оборудване и софтуер, който е голям разход за всяка една фирма или организация;

Второ, VDC може да осигури достъп до всички необходими ресурси едновременно и да се добавят нови такива съобразно изискванията с минимални усилия.

Трето можете да определите точно колко ресурси са ви необходими в даден момент, до които да имате достъп по всяко време, в зависимост от нуждите на бизнеса или организацията, без да плащате за излишни такива;

Четвърто, технологиите на виртуалния дейта център за данни позволяват на организациите автоматично да се предоставят ресурси, по тяхна заявка, за справяне на непрекъснато променящите се бизнес изисквания. В крайна сметка потребителите получават почти моментална наличност на инфраструктурни ресурси необходими за техния бизнес, за периода който им са необходими, а след това те да бъдат спрени.

Пето, сигурността на виртуалните центрове е на високо ниво, тъй като всички клиенти, които обработват данните си там са изолирани, чрез виртуални мрежи, където трафикът на данните между виртуалните машини остава капсулиран и защитен.

Шесто, възможността да се внедряват нови услуги с минимални инвестиции и усилия свързани с все по строгите регулаторни изисквания в обработката и опазването на данните от злонамерени действия.

В обобщение може да кажем, че услугата Виртуален дейта център измества традиционните центрове за обработка на данни. Виртуализациите на физическия хардуер допринася много за развитието на бизнеса и на организациите, които я използват. Представената услуга дава гъвкавост при необходимостта от ресурси, висока наличност и персонализиране, в съответствие с нуждите на бизнеса и не на последно място спестяване на капиталовите разходи.