Софтуер за управление на бизнес процеси

Мощен, но лесен за употреба

Назад

BPM Софтуер

BPM (Управление на бизнес процеси) е система от методи за изграждане на работни процеси, които са по-ефективни, по-продуктивни и по-способни да се адаптират към вечно променящата се бизнес среда. Целта на BPM е да намали човешките грешки и пропуснатата комуникация и да насочи отговорните лица към изискванията за техните роли.

  • Имате изградени множество бизнес процеси, но все пак нещо не работи правилно?
  • Не можете ли да посочите кой или какво бавят процеса?
  • Трудно Ви е да посочите отговорното лице за дадена задача?
  • Липсва на служителите Ви информация как работят основните процеси в компанията?
  • Липсва Ви информацията, нужна за вземане на ключови решения относно бизнес процесите в компанията?

  Да?

  Софтуер за управление на бизнес процеси е това, което Ви е нужно!

  Оптимизирането на бизнес процесите изисква много повече от закупуването на нов софтуер. Трябва да се направи критичен анализ на операциите в дадената организация и минимизиране на ресурсите, необходими за завършването на дадена задачата.

  Методологията на BPM софтуера спомага насочването на цялостните процеси в компанията към целите, които си е поставила, чрез подобряване на оперативната ефективност.

  BPM софтуера автоматизира, извършва и контролира бизнес процесите от самото начало до техния край, като свързва хора с хора, приложения с приложения и хора с приложения.
  BPM софтуера не само може да повиши печалбата, но също така може и да разшири конкурентните Ви предимства. Как ли? Чрез използването на BPM платформа, организациите могат бързо да развиват и въвеждат бизнес приложения по специфични изисквания, като по този начин да се разграничат от останалите. 

  На кратко, BPM софтуера помага на компаниите да намалят разходите и да увеличат ефективността си. Това може да се изрази чрез повече приходи и растеж на компанията, или чрез повишаване на скоростта, организацията и ефективността при държавните институции. В дългосрочен план, BPM помага на организациите да придобият значителни конкурентни предимства чрез повишаване организационната гъвкавост. 

 • Предимства

  • Гъвкавост

  Една от главните характеристики на BPM софтуера е, че той улеснява проектирането на гъвкави процеси. Със Софтуера за управление на бизнес процеси получавате свободата с лекота да правите промени в процесите при минимални разходи. Сега процесите лесно могат да бъдат пригодени специално за нуждите на Вашата организация.

  • Повишение продуктивността на процесите

  Софтуера за управление на бизнес процеси може да улесни автоматизация на много повтарящи се елементи в рамките на редовните работни потоци. Технологичните подобрения като отстраняване на пречки, въвеждане на паралелна обработка, и премахване на излишните стъпки могат лесно да бъдат постигнати с BPM софтуер. Това подобрение ще позволи на служителите да прекарват повече време в други дейности, тъй като основните спомагателни функции ще са изпълнени. Това се изразява в повишаване на производителността и намаляване на загубата.

  • Намаляване на разходите

  Въвеждането на софтуер за управление на бизнес процеси може да помогне на организацията да пести чрез идентифициране на излишните процеси и дублиращи се такива.

  • Устойчивост

  Бизнес процесите се подобряват непрекъснато, за да се адаптират към променящите се организационни условия, така че очакваните резултати да бъдат постигнати винаги. Тази адаптация може да се постигне като същевременно се запази контрол над цялостните процеси.


  Някои други предимства на Софтуера за управление на бизнес процеси: 

  • Повишаване качеството на процесите
  • Увеличаване задоволеността на клиентите Ви
  • По-ефективно отчитане на работните процеси
  • Бъдете една крачка пред конкуренцията
  • Направете оптимизирането на бизнес процесите си видимо
  • Увеличете процента завършени задачи
  • Доставете на своите клиенти значим ангажимент


  Постигнете повече с по-малко усилия!

  Постигнете повече с по-малко усилия